Digitalisering: Informasjonsstrømmen skaper vekst og smarte løsninger

Av Henning Elvestad 28. mars 2017

Med den digitale grunnmuren på plass skaper Internet of Things og en stadig økende informasjonsstrøm på tvers av landegrenser grunnlaget for nye suksesser, spennende produkter og smarte løsninger.

Les mer ❯

Temaer: Digitalisering

Digitalisering: Internet of things er ikke hypet nok

Av Jan Petter Torgersrud 14. mars 2017

Det økonomiske vekstpotensialet knyttet til "Internet of Things" (IoT) – eller "Internet of Everything" (IoE) som noen kaller det – er sannsynligvis enda større enn vi tror. Forutsetningen er imidlertid at vi har den digitale grunnmuren på plass; at ting og systemer kan snakke med hverandre, at all informasjonen blir lagret et sted og så analysert – og at sikkerheten er god.

Les mer ❯

Temaer: Digitalisering

Digitalisering: Hvem har ansvaret for digitalisering?

Av Jan Petter Torgersrud 7. mars 2017

Hvem har ansvaret for digitalisering?
Vi snakker og skriver mye om hva digitalisering av næringslivet og samfunnet betyr. Men hvem sitt ansvar er det egentlig?

Les mer ❯

Temaer: Digitalisering

Hvordan kan skytjenester bidra til økt innovasjonskraft

Av Lasse Nordvik Wedø 20. februar 2017

Innovasjon og kreativitet kommer ikke fra skyen, men mulighetene og fleksibiliteten som ligger i de enkelte skytjenestene kan gjøre det enklere å drive frem disse kreftene.

Les mer ❯

Temaer: Digitalisering, Skytjenester, Sikkerhet

Skytjenester: Hvor lønnsom er skyen?

Av Lasse Nordvik Wedø 23. januar 2017

Det er mange meninger om hvor mye – eller lite – virksomheten kan spare ved å benytte skytjenester. Men hvor vidt du skal benytte skyen eller ikke, handler like mye om hvilke muligheter og hvilken funksjonalitet denne måten å organisere IT-løsningen på representerer, som hvor mye eller lite det koster. 

Les mer ❯

Temaer: Digitalisering, Skytjenester

Digitalisering: Finn balansen mellom forretning og IT-risiko

Av Jan Petter Torgersrud 10. januar 2017

Teknologi legger til rette for verdiskapning og enorme forretningsmuligheter, men presset om økt innovasjonskraft må ikke gå på bekostning av solide IT-løsninger.

Les mer ❯

Temaer: Digitalisering

Digitalisering: Nye prioriteringer for organisasjonen

Av Jan Petter Torgersrud 22. november 2016

Digitalisering handler om en endring for å skape verdier, være konkurransedyktig og evne å snu seg raskt når endringer inntreffer i omgivelsene.

Digitale endringsprosesser påvirker hele virksomheten; mennesker, arbeidsprosesser og kundegrensesnitt blir berørt. Endringstakten i mange bransjer øker, og da er det avgjørende å kunne snu seg hurtig. Organisasjoner som legger ut på sin digitale reise har nye prioriteringer som kan oppsummeres i tre punkter: Nye forretningsmodeller og prosesser, økt effektivitet og innovasjon hos de ansatte, og personliggjøring av kundeopplevelse og digitalisering av kundegrensesnitt.

En digital virksomhet har alle tre på plass.

 

Les mer ❯

Temaer: Digitalisering

Digitalisering: Klar for den digitale reisen?

Av Jan Petter Torgersrud 7. november 2016

Når virksomheten skal ta fatt på den digitale reisen, må du sørge for et solid grunnlag ved å bygge den digitale infrastrukturen først. 

Vi er i digitaliseringens tidsalder. Teknologi spiller en sentral rolle i en tid der alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert, både hva gjelder forretningsmodeller, arbeidsprosesser og kundereiser. Digitalisering er en dynamisk prosess som berører mennesker, prosesser og teknologi.

 

Les mer ❯

Temaer: Digitalisering

Digitalisering: Digital omlegging krever teknologisk modernisering

Av Jan Petter Torgersrud 28. oktober 2016

Digitalisering er blitt så sentralt at IT nå havner på styrets bord.

IT-avdelingene i såvel banker som industribedrifter opplever nye krav til hva de skal levere. Forretningssiden i virksomheten krever endringer av løsninger som understøtter eksisterende prosesser, eller de krever at IT-avdelingen kommer opp med ideer til hvordan virksomheten skal kunne tilby tjenester ut i markedet på en annen måte. Dette kalles disruptiv teknologi.

Les mer ❯

Temaer: Digitalisering

Om Datametrix-blogg

Datametrix-blogg leverer innsikt om digitalisering, samhandling, sikkerhet og nettverksinfrastruktur.

Besøk www.datametrix.no

Digitaliseringsboken fra Datametrix

Siste innlegg

5 geniale tips for bruk av kontaktsenter
Hvor lett kan mobilen din hackes?
Slik kan kontoret gjøre deg smart
Smarte bygg er delingsøkonomi i praksis
Vil roboter ta over jobben din?